Maatschappelijk betrokken

Met onze zes zekerheden bieden we jou verschillende beloften waar wij ons altijd aan zullen houden. 

Home > Over ons > Onze zes zekerheden > Maatschappelijk betrokken

Bij Pondres vinden we het belangrijk én leuk om maatschappelijk betrokken te zijn. Dit komt in verschillende onderdelen terug in het beleid dat wij voeren. Milieu, mens én lokale betrokkenheid staan bij ons hoog op de agenda.

Milieu

Zorg voor het milieu is een belangrijk aandachtspunt in het beleid van Pondres. Wij hebben als leidraad gekozen voor de ISO 14001-norm. Pondres beschikt over dit milieucertificaat en heeft een gedocumenteerd, geïmplementeerd milieuzorgsysteem conform de norm NEN-EN-ISO 14001:2015. Zie certificaat.

Pondres streeft op alle aspecten van de bedrijfsvoering duurzaamheid na. Zo heeft veel van het papier dat wij inkopen het FSC-certificaat. Ook zijn we deelnemer van het FIRA Rating System©. MVO-Register (voorheen FIRA) toetst duurzaamheidsprestaties van bedrijven zodat potentiële klanten en leveranciers een objectief beeld krijgen. Sinds 2013 laat Pondres zich jaarlijks toetsen op diverse duurzaamheidsaspecten. Met trots kunnen wij zeggen dat wij voor het zevende jaar op rij een door MVO-register gevalideerd rapport kunnen overleggen. Zie statement.

De afgelopen jaren heeft Pondres zich gericht op het Basic CSR Report (Basis). De klimaatproblematiek vraagt van ons allen een grotere betrokkenheid. Daarom heeft Pondres de lat hoger gelegd: we hebben de ambitie om in 2020 een Extended CSR Report (Uitgebreid) te publiceren.

Verder is Pondres aangesloten bij Green Deal Tilburg. Green Deal is een stichting die bedrijven ondersteunt in verduurzaming. Green Deal heeft bij Pondres een technische analyse uitgevoerd om de duurzaamheidskansen te achterhalen. Pondres is aan de slag gegaan om deze kansen te verwerkelijken. Wil je meer weten over hoe Green Deal Tilburg en Pondres samenwerken voor een duurzamere wereld? Bekijk dan de video waarin CFO Maarten vertelt over Pondres en Green Deal Tilburg.

Ook op andere manieren zetten wij ons in voor het klimaat. Bijvoorbeeld door onze deelname aan Groene post, een initiatief van PostNL waarmee bedrijven kunnen compenseren voor de CO2-uitstoot van hun postverzending. Hiervoor heeft Pondres het certificaat CO2-neutrale post ontvangen.

CO2 verklaring PostNL 2023

Arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid

Bij Pondres hebben wij aandacht voor groei en ontwikkeling van alle medewerkers, ook voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een voorbeeld hiervan is de jarenlange samenwerking met leerwerkbedrijf Diamant-Groep, waar Pondres een deel van haar werkzaamheden uitbesteedt.

Ook is Pondres een van de ondertekenaars van het Ondernemersakkoord Midden-Brabant: een onconventionele aanpak om de minder kansrijke groep aan de reguliere arbeidsmarkt te verbinden. De betrokken partners committeren zich om tot een gezamenlijke aanpak te komen die leidt tot het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel ze daarna te kunnen plaatsen en bij goed functioneren een baan aan te bieden.

Daarnaast kent Pondres een actief stagebeleid, en worden doorgroei en persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd. Als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs is Pondres bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs voor diverse studierichtingen te verzorgen. Voorbeelden zijn ICT-beheerder, netwerkbeheerder, medewerker beheer ICT, basismedewerker printmedia en HRM-medewerker.

Beide initiatieven resulteren in een hoge, wederzijdse betrokkenheid.

Lokale sponsoring in Tilburg en omgeving

Pondres en Tilburg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het bedrijf is er van en voor Tilburgers. Maarten Wolters (CFO) vertelt: “Vaak wordt gedacht dat we een ontzettend groot, corporate bedrijf zijn. Maar we zijn ‘gewoon’ een Tilburgse onderneming in het MKB met 160 enthousiaste medewerkers die zelf ook een beetje ondernemer zijn. We zijn groot qua vierkante meters, maar heel toegankelijk. Ik vind het belangrijk om dat uit te dragen.”

Mede om die Tilburgse connectie hebben we inmiddels weer een sponsordeal gesloten met Willem II. Daarnaast wil Pondres vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook een bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap in Tilburg. Dit doen wij door enkele goede doelen uit de regio te sponsoren en beginnende lokale topsporters waar mogelijk te ondersteunen:

Graag stellen wij je voor aan Maud Lugters! Maud werkt aan haar grote droom: schaatsen. En schaatsen, dat doet ze goed! Omdat wij dit supermooi vinden en haar hier graag in willen ondersteunen, ook vanuit onze sociale betrokkenheid als Tilburgs bedrijf, sponsoren wij Maud.

Voor Asendo in Tilburg dragen wij via Stichting MVI (Mobiliteit Voor Iedereen) bij aan de vergoeding voor een zorgbus. Asendo biedt gespecialiseerde hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren met psychische problemen door bijvoorbeeld autisme, ADHD, depressieve gevoelens, angst, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. De zorgbussen zorgen voor vervoer van en naar veilige dagbesteding en activiteiten.

Humanitas organiseert in samenwerking met andere organisaties in Tilburg dit jaar drie ontmoetingsmomenten met als doel eenzaamheid onder ouderen en andere groepen terug te dringen. De bedoeling is met een gezellige middag mensen te verleiden uit hun isolement te komen en contact met anderen te maken, zodat zij ook onderling en met steun activiteiten gaan ondernemen. Pondres heeft sponsoring toegezegd door in 2020 het printen en versturen van de uitnodigingen te verzorgen.  

Pondres is Tilburgs bedrijf van het jaar 2020!

Lokaal ondernemen is een belangrijke pijler bij Pondres. CFO Maarten licht toe: “Samenwerken en samen groeien hebben prioriteit. Ik geloof in de kracht van een lokale netwerkeconomie. Samen vernieuwen, oplossingen bedenken in IT en voor iedereen een kans creëren op de arbeidsmarkt. Daar maken wij ons sterk voor.”


Deze regionale focus is niet onopgemerkt gebleven. Pondres werd voorgedragen door collega-ondernemers voor de BORT-prijs 2020. En na een uitgebreide screening beoordeelde de jury dat Pondres het hoogst scoorde op het gebied van maatschappelijk betrokkenheid en de toegevoegde waarde voor de stad. 

Neem contact op

Wil je weten hoe wij jouw klantcommunicatie naar een hoger niveau kunnen tillen? Neem gerust contact met ons op via info@pondres.nl of bel +31 88 949 41 00. Wij helpen je graag!

Claudia Vorstenbosch
Claudia Vorstenbosch
Sales Support
Neem contact op
Top
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram