Veilig en compliant

Met onze zes zekerheden bieden we jou verschillende beloften waar wij ons altijd aan zullen houden.

Home > Over ons > Onze zes zekerheden > Veilig en compliant

De veiligheid van data en persoonsgegevens van onze klanten, relaties en medewerkers is van groot belang. Pondres heeft een streng beleid om deze data veilig te verwerken en beheren, volledig compliant aan AVG.

Informatiebeveiliging

Binnen Pondres wordt heel veel data verwerkt, van databestanden voor een direct mailing tot die voor een UPO. Bij vrijwel alles wat we doen, is sprake van verwerking van persoonsgegevens. Daar gaan we erg zorgvuldig mee om. Onze Risk & Compliance manager is verantwoordelijk voor het maken van de juiste keuzes op het gebied van de veilige verwerking van persoonlijke gegevens van klanten en medewerkers. Pondres garandeert een hoog beveiligingsniveau zodat jij met een gerust hart data aan ons kan toevertrouwen.

ISO 27001

ISO 27001 is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging met een gedocumenteerd Information Security Management System. Het doel van deze norm is om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie zeker te stellen. In 2023 is Pondres gecertificeerd voor de Informatie Beveiliging Management Systeem norm ISO 27001:2022. De nieuwste versie met extra aandacht voor cybersecurity en privacy.

ISAE 3402

ISAE 3402 is een waarborg dat processen goed worden uitgevoerd, dat informatiebeveiliging toereikend is ingericht en dat er voldoende maatregelen om fraude te voorkomen zijn ingericht. Met deze certificering bieden wij onze business partners de zekerheid dat alle processen volledig geborgd zijn. Pondres heeft in 2023 een positief rapport voor ISAE 3402 Type II ontvangen. Dit onderzoek is gericht op de ingerichte beheersmaatregelen en of deze in de praktijk worden gevolgd. Dit type onderzoek geeft meer zekerheid (dan Type I) dat op onze dienstverlening kan worden vertrouwd.

ISO 9001

Kwaliteit loopt als een rode draad door onze algehele bedrijfsvoering. Een optimaal functionerend kwaliteitsmanagementsysteem ligt hieraan ten grondslag. Wij hebben als leidraad gekozen voor de ISO 9001-norm, dat eisen stelt aan het kwaliteitssysteem en -beleid van ons als organisatie. In 2022 is Pondres wederom gecertificeerd voor de Kwaliteitsmanagementsysteem norm: ISO 9001:2015.

Keurmerk veilig ondernemen

Bedrijvenpark Kraaiven Vitaal is sinds april 2016 gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Dit certificaat blijft drie jaar geldig en is in 2022 met succes met drie jaar verlengd. Het is een taak van de werkgroep en alle ondernemers verenigd in de Vitaal Vereniging om op Bedrijvenpark Kraaiven de maatregelen, zoals in het Plan van Aanpak opgesteld, de komende periode verder ten uitvoer te brengen.

FSQL

In 2021 zijn wij gecertificeerd door Hellios voor FSQS-NL Risicobeheer en compliance van derden voor de financiële dienstverlening. FSQS-NL staat voor Financial Services Qualification System-Netherlands. Dit is een samenwerking van financiële instellingen waaronder banken en verzekeringsmaatschappijen. Een van de belangrijkste doelstellingen van FSQS-NL is ervoor te zorgen dat de informatie die leveranciers, derde en vierde partijen vragen aan hun klanten, in verhouding staat tot het soort goederen of diensten dat zij leveren.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Dat betekent dat er één privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. Aangezien de verwerking van persoonsgegevens een kernactiviteit is van Pondres zijn wij helemaal op de hoogte van de Europese wetgeving. Pondres is uiteraard AVG-compliant. Ook kunnen we jou adviseren en ondersteunen om compliant te worden.

Neem contact op

Wil je weten hoe wij jouw klantcommunicatie naar een hoger niveau kunnen tillen? Neem gerust contact met ons op via info@pondres.nl of bel +31 88 949 41 00. Wij helpen je graag!

Claudia Vorstenbosch
Claudia Vorstenbosch
Sales Support
Neem contact op
Top
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram