MVO in 3 stappen

Home > MVO in 3 stappen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Duurzaam Ondernemen, Circulair Ondernemen. Vrijwel dagelijks passeren deze begrippen mijn bureau. In e-mails van aanbieders, in nieuwsbrieven, in tendervragen, in blogs, op LinkedIn, in vragenlijsten van klanten en ga zo maar door.  En telkens is de invalshoek net anders. De ene partij legt de nadruk op energiebesparing, de tweede op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, de derde op recycling van afvalstoffen. ‘MVO’ is inmiddels zo breed geworden dat je bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Voor Pondres tijd om inzichtelijk te maken wat we al doen en wat we nog willen bijdragen.

Wat is MVO voor Pondres?

En dat is dan weer gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn diverse tools op de markt die je daarbij kunnen helpen. Gaan we kiezen voor het MVO-register/ FIRA, de MVO-prestatieladder, de milieubarometer, de CO2 meter van Groenbalans, CO2 prestatieladder, ISO14001, ISO 26000? Keuze genoeg. Willen we ons wel of niet certificeren of een keurmerk verkrijgen? Allemaal vragen waar je tegenaan loopt. Wij probeerden deze vragen in drie stappen te beantwoorden.

  1. Uitgangspunten bepalen

We hebben de afgelopen weken bij Pondres geprobeerd dit eens af te pellen tot de essentie. Jazeker, we voelen ons medeverantwoordelijk voor het milieu en de maatschappij, en we willen onze bijdrage leveren. Maar welke mogelijkheden hebben wij als MKB-bedrijf? Wat verstaan we zelf onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en wat verwachten onze stakeholders van ons? Geen makkelijke vragen. Maar zo belangrijk om bij de basis te beginnen en het bos boom voor boom te doorlopen.  

  1. Structureren

Een MVO-rapport is niet meer weg te denken uit deze tijd. Daarom werkt Pondres samen met FIRA. Verificatiebureau FIRA heeft een methode ontwikkeld om op basis van de bedrijfseigen informatie op maat een MVO-rapport voor een organisatie samen te stellen; snel en efficiënt. ​Tevens verifiëren zij de informatie en kennen daar met sterren een status aan toe. Deze werkwijze sluit nauw aan bij internationale standaarden op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, Sustainable Development Goals en GRI. Ook werkt FIRA samen met Stichting MVO-Register. Heldere, erkende handvaten dus. Een eerste stap in de zo nodige structuur.

  1. Samenwerken

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doe je samen. Samen met je omgeving, je aandeelhouders, je collega’s, je bank, je klanten, je leveranciers. Door kleine en grotere initiatieven waaraan ieder zijn bijdrage kan leveren. Zo zorgen we gezamenlijk voor een betere leefomgeving. Maar begin bij jezelf. Kijk wat binnen jouw cirkel van invloed valt. Bij vrijwel iedere beslissing die je neemt kun je MVO laten meewegen. Zowel zakelijk als privé. Kies bijvoorbeeld voor een hybride auto, investeer in zuinige elektrische apparatuur met A-label en koop kleding van een merk dat geen mensen uitbuit.

Al jaren werkt Pondres samen met gemeente Tilburg om mooie kansen op onder andere het gebied van MVO en de lokale arbeidsmarkt te benutten. Nieuwsgierig naar waar Pondres en de gemeente Tilburg de komende tijd samen mee aan de slag gaan?

Wil je eens bekijken wat je als klant, als medewerker of als leverancier kunt bijdragen aan deze doelstellingen, neem dan contact op met mij via hans.van.gameren@pondres.nl.


Hans van Gameren is lid van het IKAM-team bij Pondres. Het opzetten, beheersen en verbeteren van het IKAM-zorgsysteem is de hoofdtaak van het IKAM-team. Dit zorgsysteem borgt onder andere dat het bedrijf voldoet aan arbo- en milieuwetgeving en de informatie-, kwaliteits-, arbo- en milieueisen en -wensen van de belanghebbenden van het bedrijf. Daarnaast zorgt het IKAM-zorgsysteem dat het bedrijf in staat is effectief te reageren op calamiteiten en dat de bedrijfshulpverlening goed is georganiseerd.

Neem contact op

Wil je weten hoe wij jouw klantcommunicatie naar een hoger niveau kunnen tillen? Neem gerust contact met ons op via info@pondres.nl of bel +31 88 949 41 00. Wij helpen je graag!

Claudia Vorstenbosch
Claudia Vorstenbosch
Sales Support
Neem contact op
Top
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram