Met direct marketing kun je als bedrijf relaties verkrijgen en onderhouden met klanten. In tegenstelling tot massacommunicatie zoals een tv commercial of een standaard folder kun je met direct marketing de klant persoonlijk benaderen.

Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram