Aanleverspecificaties

Home > Aanleverspecificaties

Algemeen

Pondres staat voor kwaliteit en verwerkt opdrachten snel en goed. Belangrijk hiervoor is wel dat de aangeleverde bestanden aan onze specificaties voldoen. Dat voorkomt onnodige vertraging en meerkosten. Lees daarom onderstaande aanleverspecificaties voor databestanden, briefteksten, beeldmateriaal, logo's, illustraties & afbeeldingen, en goederen goed door. Afwijkende aanleveringen en afspraken zijn uiteraard mogelijk, na overleg met Account Support en mogelijk tegen additionele kosten. Zijn er vragen of onduidelijkheden? Stel ze dan gerust aan jouw vaste contactpersoon of via info@pondres.nl.

1. Databestanden

Aanlevering

Pondres hanteert een standaardaanlevering via het sFTP-protocol. Adresbestanden dienen te worden aangeleverd in CSV, TXT of XML.

Technische specificaties databestanden

 • Ieder databestand wordt vergezeld door een record lay-out (voor fixed length-bestanden)
 • Indien gebruik gemaakt wordt van veldnamen dienen alle veldnamen gevuld te zijn
 • Veldnamen zijn uniek en duidelijk, en komen overeen met de te gebruiken variabelen
 • Wil je personalisatie(s) toevoegen? Lever dan geslacht, voorletters, tussenvoegsels, voor- en achternaam in gescheiden velden aan
 • Voor bestandscontrole moeten huisnummer, huisnummertoevoegingen, postcode, woonplaats en landnaam of -code in gescheiden velden worden aangeleverd
 • Bij buitenlandse adressen is aanlevering van de landnaam en/of -code in een gescheiden veld verplicht
 • Om fouten met diakrieten te voorkomen, vindt aanlevering van data plaats in Windows codepage 1252 of UTF-8
 • Bij repeterende trajecten dient de recordstructuur van iedere verwerking gelijk te zijn.

 

2. Briefteksten

Aanlevering

 • Briefteksten worden aangeleverd als Word- of TXT-bestand
 • Moet er een variabele toegevoegd worden, zoals een voornaam of aanhef? Geef altijd duidelijk gemarkeerd aan waar de variabele geplaatst moet worden
 • Gebruik altijd de veldnamen zoals deze in databestanden worden aangeleverd
 • Opmaak wordt gebaseerd op aangeleverde documentatie (zoals een huisstijldocument of hardcopy)
 • Voor een snelle, foutloze proofing ontvangen wij separaat beeldmateriaal (briefpapier, enveloppen) graag in pdf-vorm.

Technische richtlijnen

 • Afbeeldingen en handtekeningen worden apart aangeleverd
 • Formules en/of berekeningen worden apart aangeleverd
 • Tabellen dienen niet aangeleverd te worden als afbeelding.

 

3. Beeldmateriaal

Aanlevering

Beeldmateriaal dient als 'printklaar' (opgemaakte) bestand aangeleverd te worden. Bij voorkeur als certified cPDF, versie /X-3. Zo behouden afbeeldingen en kleuren hun originele kleurwaarden; eventuele transparantie wordt afgevlakt. Indien gewenst kan Pondres tekst- of kleurcorrecties uitvoeren. Dan dienen ook de bronbestanden (Adobe InDesign) te worden aangeleverd.

Opmaakinstructies

 • Bij de aanlevering van bronbestanden dienen alle fonts, illustraties en afbeeldingen te worden bijgevoegd (Package InDesign)
 • Snijtekens zijn toegevoegd en minimaal 3 mm afloop wordt, indien van toepassing, gehanteerd
 • Beeldmateriaal voor brochures wordt niet op impositie of als spread aangeleverd maar als losse pagina’s
 • Maak stans- en/of rillijnen op als aparte laag en in een aparte steunkleur (zoals 100% magenta)
 • Comprimeer de bestanden (zip) en vermeld bij aanlevering welke programma’s gebruikt zijn
 • Als kleurprofiel adviseren wij FOGRA 39.

 

4. Logo’s, illustraties & afbeeldingen

Losse beelden dienen in de onderstaande formaten te worden aangeleverd:

 • TIFF, 300 dpi
 • JPEG, 300 dpi op 100%
 • BMP, 1200 dpi op 100%
 • Adobe Illustrator EPS.
   

Aandachtspunten kleur

 • Lever huisstijlkeuren en logo’s in spotkleur aan (géén RGB)
 • Afbeeldingen worden bij voorkeur in CMYK aangeleverd
 • Zet PMS-kleuren niet om naar CMYK; de PMS-kleur zal benaderd worden door de eigen PMS-kleuren-bibliotheek van onze kleurenproductiesystemen. Let op: PMS-waarden kunnen enkel bij benadering worden geprint
 • In tegenstelling tot bij drukwerk is bij digitaal printen de CMYK-waarde van ‘volzwart’ 0/0/0/100. Hanteer deze waarde in de opmaak. Gebruik in grijstinten enkel zwart zonder toevoeging van CMY
 • Voorkom transparanties; deze dienen vooraf afgevlakt te worden met de PDF/X-3-joboption.

 

5. Goederen

Aanlevering

Natuurlijk willen wij de levering van jouw goederen zo efficiënt mogelijk verzorgen. Daarvoor is het belangrijk dat onderstaande stappen goed doorlopen worden.

Stap 1: Voormelding goederen

Graag ontvangen wij vooraf een leveringsmelding via het voormeldingsformulier. Specifieke eisen:

 • Het voormeldingsformulier moet minimaal twee werkdagen voor de feitelijke levering aanwezig zijn bij Pondres
 • De artikelen, aantallen en leverafspraak dienen overeen te komen met de fysieke levering. 

Stap 2: Pakbon

Iedere levering moet voorzien zijn van een pakbon met daarop de volgende gegevens:

 • Leveringsnummer (zoals opgegeven bij de voormelding)
 • Artikelomschrijving en -code
 • Totaalaantal geleverd per artikel
 • Aantal pallets of losse colli
 • EAN-code en/of houdbaarheidsdatum indien van toepassing

Iedere pallet of colli moet voorzien zijn van een unieke identificatie zodat wij altijd kunnen bepalen bij welke levering deze behoort.

Stap 3: Aanlevering

 • Aanleveringen vinden plaats op Europallets of losse colli; blokpallets, CHEP-pallets of andere ladingdragers zijn niet toegestaan. Europallets worden direct bij aanlevering omgeruild voor onbeschadigde, lege Europallets
 • Aanlevering gebeurt op stabiele pallets van 80 x120 cm met langlopend onderdek, met een maximale hoogte van 150 cm (incl. pallet). Vracht mag niet buiten de pallet uitsteken. Maximaal gewicht per pallet is 600 kg
 • Dozen mogen niet groter zijn dan 40 cm x 40 cm x 50 cm en zwaarder dan 15 kg
 • In het (bulk)magazijn worden alleen homogene pallets opgeslagen; in geval van een levering met mixed pallets (meerdere artikelen op één pallet) zal Pondres deze pallets zelf omstapelen.
 • Colli (bijvoorbeeld dozen) dienen één soort artikel te bevatten en minimaal voorzien zijn van een omschrijving, aantal en artikelnummer
 • Partijen zijn voorzien van gelijke aantallen per doos. Omdozen moeten identiek zijn qua grootte
 • Een artikel is voorzien van een barcode; het artikelnummer is opgegeven bij voormelding. Andere barcodes moeten afgeplakt of verwijderd zijn
 • Indien er sprake is van een omdoos, moet bij het voormelden duidelijk aangegeven worden wat de consumenteneenheid is
 • De barcode moet leesbaar zijn. Dat betekent dat de numerieke waarde van de barcode onder de barcode is geprint en de barcode natuurlijk scanbaar is
 • Breekbare artikelen worden zodanig verpakt aangeleverd dat de kans op schade geminimaliseerd wordt. Producten dienen beschermd te zijn tegen stof, vuil en vocht. Pondres heeft het recht om producten die niet zijn verpakt volgens de gestelde eisen terug te sturen op kosten van de verkoper
 • Textiel of artikelen gemaakt van ander materiaal dat beschadigd kan raken door vocht of vuil, moeten verpakt zijn in een gesloten polybag of doosje. Zowel de verpakking als het artikel moeten voorzien zijn van de unieke barcode
 • Onze openingstijden voor het aanleveren van goederen zijn maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.00 tot 15.30 uur. Afwijkende aanlevering is enkel mogelijk in overleg.

 

Let op:  

In verband met de brandveiligheid kunnen wij de volgende goederen niet opslaan of verzenden:

Explosieven zoals: 

 • munitie 
 • vuurwerk 
 • ontstekingsapparatuur 
 • lonten 
 • slaghoedjes voor namaakwapens
 • wapens en geweren 

 

Samengeperst gas (brandbaar en niet-brandbaar) zoals: 

 • spuitbussen 
 • gasbusjes 
 • aanstekers 
 • brandblusapparatuur met samengeperst gas

 

Brandbare vloeistoffen zoals: 

 • benzine, spiritus 
 • brandbare oplosmiddelen en -verf 
 • schoonmaakmiddelen 
 • lak/vernis verwijderingsmiddelen

 

Brandbare vaste stoffen zoals: 

 • alle soorten lucifers 
 • cellulose-nitraatfilms 
 • stoffen die gevaarlijk zijn als ze nat worden

 

Oxiderende stoffen zoals: 

 • stoffen die snel zuurstof produceren 
 • organische peroxiden zoals haarverf en textielverf 
 • bleekmiddel 
 • lijm en kleefstof

 

Giftige stoffen / infectueuze stoffen zoals: 

 • drugs en verdovende middelen 
 • bestrijdingsmiddelen 
 • bacteriën, virussen, parasieten enz.

 

Radioactief materiaal zoals: 

 • medische monsters, tenzij speciaal verpakt
 • researchmonsters van radioactieve oorsprong

 

Bijtende stoffen zoals: 

 • schoonmaakvloeistoffen 
 • roestverwijderaars of ‘roestpreventiemateriaal’ 
 • kwik en accu-vloeistof

 

Andere gevaarlijke stoffen zoals: 

 • gif of materialen met verdovende, misselijkmakende of giftige werking die in geval van lekkage (over)last of ongemak veroorzaken
 • magneten

 

Voor de opslag en vervoer van lithiumbatterijen of -cellen geldt het volgende:

 • Batterij: lithiumgehalte niet hoger dan 2 gram/100 Wh.
 • Cel: lithiumgehalte niet hoger dan 1 gram/20 Wh.
 • Maximaal 4 cellen of 2 batterijen in een apparaat per zending. 
 • Losse batterijen en cellen of apparatuur met daarnaast batterijen/cellen mogen we niet opslaan of verzenden
 • Cellen en batterijen in apparatuur mogen tijdens het vervoer niet volledig ontladen. Verpak ze daarom stevig (stijve buitenverpakking en apparatuur vastzetten zijn in de binnenverpakking). 
 • Er mag geen kans bestaan op oververhitting of kortsluiting van de batterijen. 
 • De batterijen mogen niet beschadigd of defect zijn.
 • De batterijen moeten gekeurd zijn. 
 • Gebruikte lithiumbatterijen of -cellen mag je niet met de post verzenden.

Neem contact op

Heb je vragen over de aanleverspecificaties? Neem dan contact met me op.
Manon Willms
Manon Willms
Client Service Manager
Neem contact op
E-fulfilment pondres
Top linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram